INTERIM

BESTUURDER, STRATEGISCH (BELEIDS)ADVISEUR, PROGRAMMAMANAGER

✔ Zoek je tijdelijke vervanging door vertrek, ziekte of verlof?

✔ Heb je behoefte aan gedegen expertise?

✔ Is er sprake van tijdelijke verhoging van de werkdruk?

Dan kan ik je helpen. Huur mij in als interim bestuurder/directeur, strategisch (beleids)adviseur of programmamanager.


Kennis & Ervaring

Mijn kennis en ervaring is gericht op:

 • (Economische) beleidsontwikkeling voor sector – en overheidsorganisaties;
 • Programmamanagement van complexe projecten in een politiek sensitieve omgeving;
 • Leiding geven aan teams;
 • Leiding geven aan en participeren in programma’s en projecten van strategisch belang;
 • Het fungeren als Kwartiermaker;
 • Het ontwikkelen van informatieproducten voor verantwoording en sturing (ICT, bestuurlijk draagvlak en management);
 • Het beïnvloeden van externe (beleids)ontwikkelingen;
 • Het creëren, het stimuleren van en het participeren in samenwerkingsverbanden en netwerken met betrekking tot strategische projecten en programma’s, zowel nationaal als regionaal, op ambtelijk en/of bestuurlijk en/of politiek niveau;
 • Het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in beleidsinitiatieven;
 • De stimulering en ontwikkeling van (creatief en cultureel) ondernemerschap;
 • De ontwikkeling van creativiteit, groei en innovatie in het MKB;
 • Passend onderwijs en jeugdzorg.

Specialisatie in beleidsvelden

Ik heb ervaring en ben gespecialiseerd in de volgende beleidsvelden en sectoren:

 • Publieke organisaties als overheden, sectororganisaties en kennisinstellingen
 • ICT, data- en informatiemanagement
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • (Regionaal) Economisch beleid
 • Startersbeleid en stimulering ondernemerschap
 • Creatieve industrie
 • Toerisme & Recreatie

Ik heb een proactieve, gestructureerde, enthousiasmerende en overtuigende aanpak. Ik heb een breed netwerk, ik ben in staat mensen te verbinden en ik heb gevoel voor politieke verhoudingen. Als interim voel ik mij vaak snel thuis in organisaties. De meeste interim opdrachten variëren van 6 maanden tot ruim een jaar. Ga naar ‘over Mariël Voogel‘ en mijn portfolio voor meer informatie over mijn activiteiten. Bezoek tevens de site van mijn adviesbureau CreativeMV.

Mariël heeft de rol van programmamanager bij de VO-raad vervuld tijdens mijn zwangerschapsverlof en is tevens de projectleider geweest van een nieuw te ontwikkelen online module. Mariël is helder in haar communicatie en weet in korte tijd een goed netwerk te vormen waarbij ze doelen stelt, ook breder durft te kijken en de juiste vragen stelt. Ze heeft nieuwe materie snel in haar vingers en snapt de politieke en bestuurlijke context. Mariël heeft een mooie balans tussen proces en relatie en kan helder aangeven welke rol ze voor je kan vervullen.

Maartje Meuwissen, VO-raad