INTERIM

BESTUURDER, STRATEGISCH (BELEIDS)ADVISEUR, PROGRAMMAMANAGER

 • Zoek je begeleiding van tijdelijke projecten?
 • Heb je behoefte aan tijdelijke expertise?
 • Zoek je vervanging van tijdelijke afwezigheid door verlof of ziekte?
 • Is er sprake van tijdelijke verhoging van de werkdruk?

Dan kan ik je helpen. Huur mij in als interim bestuurder, strategisch (beleids)adviseur of programmamanager.

Ja, ik wil graag contact

Kennis & Ervaring

Mijn kennis en ervaring is gericht op:

 • (Economische) beleidsontwikkeling voor sector – en overheidsorganisaties;
 • Programmamanagement van complexe projecten in een politiek sensitieve omgeving;
 • Leiding geven aan en participeren in programma’s en projecten van strategisch belang;
 • Het fungeren als Kwartiermaker;
 • Het ontwikkelen van informatieproducten voor verantwoording en sturing (ICT, bestuurlijk draagvlak en management);
 • Het beïnvloeden van externe (beleids)ontwikkelingen;
 • Het creëren, het stimuleren van en het participeren in samenwerkingsverbanden en netwerken met betrekking tot strategische projecten en programma’s, zowel nationaal als regionaal, op ambtelijk en/of bestuurlijk en/of politiek niveau;
 • Het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in beleidsinitiatieven;
 • De stimulering en ontwikkeling van (creatief en cultureel) ondernemerschap;
 • De ontwikkeling van creativiteit, groei en innovatie in het MKB;
 • Passend onderwijs en jeugdzorg;
 • De afstemming van het onderwijs en de arbeidsmarkt;
 • Citymarketing en de verlenging van de toeristische verblijfsduur.

Specialisatie in beleidsvelden

Ik heb ervaring en ben gespecialiseerd in de volgende beleidsvelden en sectoren:

 • Publieke organisaties als overheden, sectororganisaties en kennisinstellingen
 • (Regionaal) Economisch beleid
 • Startersbeleid en stimulering ondernemerschap
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Data- en informatiemanagement
 • Creatieve industrie
 • Toerisme & Recreatie

Ik heb een proactieve, gestructureerde, enthousiasmerende en overtuigende aanpak. Ik heb een breed netwerk, ik ben in staat mensen te verbinden en ik heb gevoel voor politieke verhoudingen. Als interim voel ik mij vaak snel thuis in organisaties. De meeste interim opdrachten variëren van 6 maanden tot ruim een jaar. Ga naar ‘over Mariël Voogel‘ en mijn portfolio voor meer informatie over mijn activiteiten. Bezoek tevens de site van mijn adviesbureau CreativeMV.