Advies vandaag voor de plannen van morgen

Consultancy

Positionering, strategie en groei

Als organisatie heb je een duidelijk doel voor ogen. Echter in een wereld die doorlopend en ingrijpend verandert, staan traditionele modellen onder druk. Een goede strategie is van vitaal belang voor iedere organisatie. Maar hoe ontwikkel je een goede strategie in tijden waarin de complexiteit en verandering groot is? Dit leidt tot veel vragen over de toekomst. En over de toekomstbestendigheid van je organisatie. Waar liggen voor jouw organisatie de kansen? Hoe speel je in op deze ontwikkelingen?  Ik help je met het maken van gefundeerde, scherpe strategische keuzes. Voor zowel overheden als bedrijven bied ik consultancy voor een sterke positionering, strategie en groei.

waardevol BELEID voor overheden

Ontwikkeling van regio’s

Veel overheden willen in de kern hetzelfde; meer bedrijven, meer werkgelegenheid, meer innovatie, wellicht een internationale positie en het moet ook nog leefbaar en levendig zijn voor de bewoners. Beleid om dit te bereiken moet zijn als smeerolie; het is helder, brengt zaken in beweging en brengt mensen bij elkaar. Dat maakt beleid waardevol.

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van economisch beleid, dat bijdraagt aan de positionering en groei van regio’s. Het opzetten van verschillende brillen is hierbij erg belangrijk. Niet alleen om je te kunnen verplaatsen in de gevolgen voor bijvoorbeeld verschillende groepen of individuen, maar juist ook om met een open blik te komen tot een nieuwe aanpak, andere benadering en onderscheidend vermogen.

Ik wil contact
Overtuigingskracht

Bestuurs- en communicatieadvies

Een goede ondersteuning van het bestuur van je organisatie en geruisloze en vlotte communicatie is van essentieel belang om als organisatie effectief te zijn. Bovendien is in de huidige tijd grote behoefte aan good governance, dat wil zeggen integer, efficiënt en verantwoord besturen van en toezicht houden op de organisatie. Steeds meer organisaties in het publieke en semipublieke domein zoeken mogelijkheden om de corporate governance steviger te organiseren en positie te geven.

Ik heb ervaring in het verloop van strategische adviestrajecten rond diverse vraagstukken binnen publieke organisaties. Ik vertaal actuele maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s naar concrete doelstellingen en acties. Door mijn brede ervaring in diverse domeinen maak ik verbindingen tussen beleidsvelden en zorg ik voor een cross-over van kennis. Als consultant schakel ik makkelijk tussen beleid en uitvoering.

Huur Mariël in voor

Strategiebepaling
Beleidsplannen
Nieuw businessmodel
Toekomstverkenningen
Programma of project
Subsidieaanvragen