Interim beleidsadviseur

Ik vervul ook je tijdelijke vacature voor een strategisch beleids- of communicatieadviseur. Bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsverlof of tijdelijke extra ondersteuning in je team. Bel mij op 06-81362492 of stuur een mail, en laten we kennismaken.

Strategisch Beleidsadvies

Als beleidsadviseur moet je goed definiëren wat je wilt bereiken. Over het algemeen is dit voor veel overheden hetzelfde; meer bedrijven, meer werkgelegenheid, meer innovatie, wellicht een internationale positie en het moet ook nog leefbaar en levendig zijn voor de bewoners. Beleid moet zijn als smeerolie, het is helder, brengt zaken in beweging en brengt mensen bij elkaar. Dat maakt beleid waardevol.

 

Positionering en groei van regio’s

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen van economisch beleid, dat bijdraagt aan de positionering en groei van regio’s. Het opzetten van verschillende brillen is hierbij erg belangrijk. Niet alleen om je te kunnen verplaatsen in de gevolgen voor bijvoorbeeld verschillende groepen of individuen, maar juist ook om met een open blik te komen tot een nieuwe aanpak, andere benadering en onderscheidend vermogen.

Beleidadviseur Mariël Voogel

Bestuurs- en communicatieadvies

Een goede ondersteuning van het bestuur van je organisatie en geruisloze en vlotte communicatie is van essentieel belang. Bovendien is in de huidige tijd grote behoefte aan good governance, dat wil zeggen integer, efficiënt en verantwoord besturen van en toezicht houden op de organisatie. Steeds meer organisaties in het publieke en semi-publieke domein zoeken mogelijkheden om de corporate governance steviger te organiseren en positie te geven. Ik heb ervaring in het verloop van strategische adviestrajecten rond diverse vraagstukken binnen publieke organisaties. Ik ben op de hoogte van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en thema’s en ik weet deze voor de organisatie te vertalen naar concrete doelstellingen en acties. Ik maak verbindingen tussen beleidsvelden en schakel makkelijk tussen beleid en uitvoering.

Wat kun je van mij als strategisch beleidsadviseur verwachten?

 • Het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en het vertalen van deze ontwikkelingen in beleidsinitiatieven;
 • Het uitvoeren van toekomstverkenningen;
 • Advies in strategische ontwikkeling van de organisatie;
 • Het opstellen van beleidsplannen;
 • Het bewaken van de integrale aanpak van strategische vraagstukken;
 • Het creëren, het stimuleren van en het participeren in samenwerkingsverbanden en netwerken met betrekking tot strategische projecten en programma’s, zowel nationaal als regionaal, op ambtelijk en/of bestuurlijk en/of politiek niveau;
 • Vertaling van de strategische visie naar concrete en overtuigende project- en communicatieplannen;
 • Leiding geven aan en participeren in programma’s en projecten van strategisch belang;
 • Het beïnvloeden van externe (beleids)ontwikkelingen.

Ik heb een proactieve, gestructureerde, enthousiasmerende en overtuigende aanpak. Ik heb een breed netwerk, ik ben in staat mensen te verbinden en ik heb gevoel voor politieke verhoudingen.

Specialisatie in beleidsvelden

Ik heb ervaring en ben gespecialiseerd in de volgende beleidsvelden en sectoren:

 • (Regionaal) Economisch beleid
 • Startersbeleid en stimulering ondernemerschap
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Creatieve industrie
 • Toerisme & Recreatie