MARIËL VOOGEL

BESTUUR, STRATEGIE EN BELEID

Sturing op proces en resultaat

Als interim leidinggevende aan teams en in de aansturing van grote projecten heeft Mariël oog voor zowel het proces als het resultaat. Ze houdt het tempo erin voor de realisatie van kwalitatief beleid, productontwikkeling en een optimale dienstverlening. Ze heeft ervaring met bestuurlijke processen en is gewend te werken in een politieke omgeving met veel stakeholders.

Verbindend & Vernieuwend

Mariël biedt aan organisaties nieuwe inzichten door haar kennis en opgedane ervaring uit vele sectoren. Hierdoor heeft ze veel inhoudelijk geleerd en een breed netwerk opgebouwd. Ze is open en nieuwsgierig. En bovendien snel in het eigen maken van nieuwe materie. Ze is sterk in het direct associëren, in verbindingen leggen tussen datgene dat aan de orde is en andere mogelijkheden voor nieuwe invalshoeken en kansen. Dit heeft als voordeel dat ze vaak sneller dan anderen al stappen of ideeën bedenkt, die ze direct kan inbrengen of toepassen.

Een unieke combi van expertise

Afgelopen jaren gaf Mariël vanuit interim rollen leiding aan ICT (bouw datawarehouses en applicaties) en datagedreven projecten. Ze heeft ervaring met onderhandse en Europees aanbestedingen. Haar beleidservaring is opgebouwd in de domeinen economie, jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt en toerisme en de creatieve industrie. Een unieke combinatie van expertise die zorgt voor een perspectief uit diverse hoeken.

MARIËL MEDIA EN INTERVIEWS

Wat kan ik voor je doen?

Volg mijn updates en blogs