Bestuur, Strategie & Beleid

Neem contact op

Bestuur, Strategie & Beleid

Neem contact op

Van beleid tot resultaat,
ik zorg voor het succes.

INTERIM

Sturing op proces en resultaat

Als interim leidinggevende aan teams en in de aansturing van grote projecten heeft Mariël oog voor zowel het proces als het resultaat. Ze houdt het tempo erin voor de realisatie van kwalitatief beleid, productontwikkeling en een optimale dienstverlening.

Ze heeft ervaring met bestuurlijke processen en is gewend te werken in een politieke omgeving met veel stakeholders.

Huur Mariël in als interimmer

Consultancy

Verbindend & Vernieuwend 

Mariël biedt aan organisaties nieuwe inzichten door de inbreng van haar kennis en opgedane ervaring uit vele sectoren. Daarnaast beschikt ze over een breed netwerk. Ze is open en nieuwsgierig. En bovendien snel in het eigen maken van nieuwe materie. Ze is sterk in het direct associëren, in verbindingen leggen tussen datgene dat aan de orde is en andere mogelijkheden voor nieuwe invalshoeken en kansen. Dit heeft als voordeel dat ze vaak sneller dan anderen al stappen of ideeën bedenkt, die ze direct kan inbrengen of toepassen.

Over Mariël

Een unieke combi van expertise

Afgelopen jaren gaf Mariël vanuit interim rollen leiding aan ICT (bouw datawarehouses en applicaties) en datagedreven projecten. Ze heeft ervaring met onderhandse en Europese aanbestedingen. Haar beleidservaring is opgebouwd in de domeinen economie, jeugdzorg, onderwijs en arbeidsmarkt, toerisme en de creatieve industrie. Een unieke combinatie van expertise die zorgt voor een perspectief uit diverse hoeken.

Mariël Media en Interviews

Lees en beluister de interviews met Mariël en haar bijdrage aan diverse boeken over de ontwikkeling van creativiteit en ondernemerschap.